29.2.12

Si Lily at ang Lalaking Walang Pangalan


Malanding sumasayaw ang ilaw sa saliw ng malanding tugtog ng musika, at kahit gaano ka redundant, malandi rin itong sinasabayan ng baywang ni Lily, na nung isang taon lamang ay si Mary. Pangalawang club na niya ito, nagsara yung isa, hindi dahil sa raid kung di dahil nalugi. Ngayon, siya na ang star, “Erotic Night with Lily” o di kaya’y “All-Out No-Holds Barred Party, with Lily”. Ilan lamang sa mga show na pinagbidahan niya. Marami na rin siyang naging parokyano. Ibat-ibang histura, lahi, anyo, tangkad at laki, ng bayad. Pero ngayong gabi, kakaiba ang ka-table niya. Isang desenteng lalaki na naka-americana, matangkad, at nasa pagitan ng gwapo at pangit ang mukha. Pwede na rin, wari niya, kumpara naman sa mga lasinggero sa kanto. Kanina pa sinusubukang makipag-kwentuhan ni Lily sa lalaking ka-table niya, ngunit puro ngiti, tango at iling lamang ang isinasagot nito. Gustuhin man niyang iwan ito, binayaran ng lalaki ang buong gabi niya, wala siyang choice.
Nagyayang umalis ang lalaki, at agad naman sumama si Lily. Kahit na bwisit sa kasama, pera din naman iyon, at baka bigyan din siya ng malaking tip. Sumakay sila sa isang mamahaling kotse, na sa tantya ni Lily ay aabutin siya ng sampung taon ng pagkendeng bago mabili. Wala pa ring imik ang lalaki.
Malalim ang inisip nito. Alam niyang bored na sa kanya si Lily. Buti na lang at nabili na niya ng buong gabi nito, she has no choice but to be with me, isip ng lalaki. Yan ang nagagawa ng pera. It will give you power over people, especially to those who needs it, wants it. Isa si Liliy don, na kaya niyang hikayatin na sumama sa kanya buong magdamag na hindi kailangan ng emosyon, o ng puso, o ng kung ano mang maka-mundong pakiramdam, pera lang. 
Bakas niya sa mukha ni Lily ang pag-kamangha ng makarating sila sa bahay ng lalaki. Hindi niya masisi ito, kahit naman sinong babae ang dalhin niya dito ay namamangha, ika nga, maka-laglag panty. Sa katayuan niya sa buhay, kaya niyang mamingwit ng kahit na anong uri ng babae. Pero ayaw nya ng usapan, ng kwentuhan, gusto niya isang mabilisang pantanggal libog. Kaya pinili niya si Lily, ang babaing mababa ang lipad.
Agad na tumungo ang dalawang mainit na katawan sa kwarto, at hinubad ang kung ano man ang namamagitan sa kanila at sa kalibugang kanilang nararamdaman. Sinasabayan ng kanilang mg labi ang pintig ng kanilang pulso. Sinasabayan ng kanilang katawan ang langitngit ng queen size bed. Sinasabayan ng kanilang hinga ang tunog ng aircon. Hindi nila kailangan mag-usap, hindi kailangan ng salita. Sapat na ang pawisan nilang katawan upang ipahiwatig kung ano man ang nais sabihin ng kanilang mga labi.
Umungol, kumalmot. Patuloy ang indayog na kanilang katawan sa saliw ng musika na sila mismo ang may gawa, sila din lang naman ang nakakarinig. At tanging sila rin lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin.
Nagsimula at natapos. Magkahalong saya at pagod ang yumakap sa lalaki habang naglalakbay ang kanyang diwa sa mundo ng mga panaginip. At nang ngumiti si haring araw, wala na si Lily.

0 (mga) puna:

Post a Comment